1. Arbetslösa i Örebro kommun efter bostadsområde, tid, ålder, kön, arbetssökandekategori och enhet (antal och %)

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 224026

  1. bostadsområde: 011 Östernärke S, 012 Östernärke N, 021 Glanshammar, 031 Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 18-24 år, 18-64 år, (2)
  4. tid: 2003-10-31, 2004-03-31, 2004-10-31, 2005-03-31, ..., 2019-03-31 (32)
  5. arbetssökandekategori: Öppet arbetslösa, I program med aktivitetstöd/konjunkturinriktade program, Totalt inskrivna arbetslösa, (3)
  6. enhet: Antal, %, (2)