1. Arbetslösa (inskrivna hos arbetsförmedlingen) efter månad, år, ålder, kön och sökandekategori - Uppdateras ej fr.o.m. januari 2023 (ny pensionsålder)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 102517 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-04-17

  1. År: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2022 (27)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. Ålder: 16-64 år, 18-24 år, (2)
  4. Befgrupp: Hela befolkningen, Utrikes födda, (2)
  5. Arbetssökandekategori: Öppet arbetslösa, I program med aktivitetsstöd, Totalt inskrivna arbetslösa, (3)
  6. Enhet: antal, % av den registerbaserade arbetskraften, (2)
  7. Kön: Totalt, Kvinnor, Män, (3)


 2. Arbetslösa (inskrivna hos arbetsförmedlingen) efter månad, år, ålder, kön och sökandekategori - Fr.o.m. 2023 (ny pensionsålder)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 6211 Ändrad senast: 2024-01-16 Uppdaterad: 2024-01-16

  1. År: 2023, (1)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. Ålder: 16-65 år, 18-24 år, (2)
  4. Befgrupp: Hela befolkningen, Utrikes födda, (2)
  5. Arbetssökandekategori: Öppet arbetslösa, I program med aktivitetsstöd, Totalt inskrivna arbetslösa, (3)
  6. Enhet: antal, % av den registerbaserade arbetskraften, (2)
  7. Kön: Totalt, Kvinnor, Män, (3)


 3. Arbetslösa (inskrivna hos arbetsförmedlingen) i Örebro kommun efter tid, ålder, kön, arbetssökandekategori och enhet (antal och %)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 11603 Ändrad senast: 2023-11-16 Uppdaterad: 2023-11-16

  1. tid: 2002-03-31, 2002-10-31, 2003-03-31, 2003-10-31, ..., 2023-10-31 (44)
  2. ålder: 18-24 år, 18-64 år, (2)
  3. arbetssökandekategori: Öppet arbetslösa, I program med aktivitetsstöd/konjunkturinriktade program, Totalt inskrivna arbetslösa, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. enhet: Antal, %, (2)


 4. Arbetslösa (inskrivna hos arbetsförmedlingen) i Örebro kommun efter födelseland (Sverige eller utrikes), tid, ålder, kön och arbetssökandekategori

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 51969 Ändrad senast: 2023-11-20 Uppdaterad: 2023-11-20

  1. tid: 2003-10-31, 2004-03-31, 2004-10-31, 2005-03-31, ..., 2023-10-31 (41)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 18-24, 25-54, 55-64, 18-64, (4)
  4. arbetssökandekategori: Öppet arbetslösa, I program med aktivitetsstöd/konjunkturinriktade program, Totalt inskrivna arbetslösa, (3)
  5. födelseland: Född i Sverige, Utrikes född, Totalt, (3)
  6. enhet: Antal, %, (2)


 5. Arbetslösa (inskrivna hos arbetsförmedlingen) i Örebro kommun, andel i % efter utbildningsnivå, tid, kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 21447 Ändrad senast: 2023-11-20 Uppdaterad: 2023-11-20

  1. tid: 2003-10-31, 2004-03-31, 2004-10-31, 2005-03-31, ..., 2023-10-31 (41)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 18-24, 25-54, 55-64, 18-64, (4)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, (3)
  5. arbetssökandekategori: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd/konjunkturinriktade program, Totalt inskrivna arbetslösa, (3)