1. Arbetslösa (inskrivna hos arbetsförmedlingen) efter månad, år, ålder, kön och sökandekategori

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 128207

  1. År: 2018, 2017, 2016, 2015, ..., 1996 (23)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. Ålder: 16-64 år, 18-24 år, (2)
  4. Befgrupp: Hela befolkningen, Utrikes födda, (2)
  5. Arbetssökandekategori: Öppet arbetslösa, I program med aktivitetsstöd, Totalt inskrivna arbetslösa, (3)
  6. Enhet: antal, % av befolkningen, % av den registerbaserade arbetskraften, (3)
  7. Kön: Totalt, Kvinnor, Män, (3)


 2. Arbetslösa (inskrivna hos arbetsförmedlingen) i Örebro kommun efter tid, ålder, kön, arbetssökandekategori och enhet (antal och %)

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 8477

  1. tid: 2002-03-31, 2002-10-31, 2003-03-31, 2003-10-31, ..., 2017-10-31 (32)
  2. ålder: 18-24 år, 18-64 år, (2)
  3. arbetssökandekategori: Öppet arbetslösa, I program med aktivitetsstöd/konjunkturinriktade program, Totalt inskrivna arbetslösa, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. enhet: Antal, %, (2)


 3. Arbetslösa (inskrivna hos arbetsförmedlingen) i Örebro kommun efter födelseland (Sverige eller utrikes), tid, ålder, kön och arbetssökandekategori

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 35651

  1. tid: 2003-10-31, 2004-03-31, 2004-10-31, 2005-03-31, ..., 2017-10-31 (29)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 18-24, 25-54, 55-64, 18-64, (4)
  4. födelseland: Född i Sverige, Utrikes född, Totalt, (3)
  5. arbetssökandekategori: Öppet arbetslösa, I program med aktivitetsstöd/konjunkturinriktade program, Totalt inskrivna arbetslösa, (3)
  6. enhet: Antal, %, (2)


 4. Arbetslösa (inskrivna hos arbetsförmedlingen) i Örebro kommun, andel i % efter utbildningsnivå, tid, kön och ålder

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 20999

  1. tid: 2003-10-31, 2004-03-31, 2004-10-31, 2005-03-31, ..., 2017-10-31 (29)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 18-24, 25-54, 55-64, 18-64, (4)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, (3)
  5. arbetssökandekategori: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd/konjunkturinriktade program, Totalt inskrivna arbetslösa, (3)