1. Arbetslösa i Örebro kommun efter skolområde, tid, ålder, kön, arbetssökandekategori och enhet (antal och %)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 35621 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-03-01

  1. skolområde: Östernärke, Nordost, Nordväst, Sydost, ..., Örebro kommun (6)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. ålder: 18-24 år, 18-64 år, (2)
  4. tid: 2003-03-31, 2003-10-31, 2004-03-31, 2004-10-31, ..., 2022-10-31 (39)
  5. arbetssökandekategori: Öppet arbetslösa, I program med aktivitetstöd/konjunkturinriktade program, Totalt inskrivna arbetslösa, (3)
  6. enhet: Antal, %, (2)