Arbetslösa (inskrivna hos arbetsförmedlingen) i Örebro kommun, andel i % efter utbildningsnivå, tid, kön och ålder

Information Fotnoter


Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 38 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

utbildningsnivå Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

arbetssökandekategori Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000