1. Folkmängd och medelålder i Örebro kommun efter bostadsområde, kön och år

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 54472 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-04-21

  1. bostadsområde: 011 Östernärke S, 012 Östernärke N, 021 Glanshammar, 031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2021 (28)
  4. enhet: Folkmängd, Medelålder, (2)


 2. Folkmängd i Örebro kommun efter bostadsområde, ålder, år och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 666929 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-09-29

  1. bostadsområde: 011 Östernärke S, 012 Östernärke N, 021 Glanshammar, 031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. ålder: 0, 1-5, 6, 7-9, ..., Totalt (16)
  3. enhet: antal, Procent av alla åldrar, (2)
  4. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2021 (28)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 3. Folkmängd i Örebro kommun efter bostadsområde, svensk eller utländsk bakgrund (efter världsdel), födelseland, medborgarskapsland, enhet, år och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 461691 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-04-21

  1. bostadsområde: 011 Östernärke S, 012 Östernärke N, 021 Glanshammar, 031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. födelseland: Hela befolkningen, Med svensk bakgrund, Med utländsk bakgrund, Svenska medborgare, ..., Utländsk bakgrund: Asien (14)
  3. år: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  4. enhet: antal, procent, (2)
  5. kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 4. Folkmängd i Örebro kommun efter bostadsområde, bakgrundsland/födelseland (Sverige eller utrikes), enhet och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 174554 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-04-21

  1. bostadsområde: 011 Östernärke S, 012 Östernärke N, 021 Glanshammar, 031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. födelseland: Hela befolkningen, Med svensk bakgrund, Med utländsk bakgrund, Födda i Sverige, Utrikes födda (5)
  3. år: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  4. enhet: antal, procent av hela befolkningen, (2)
  5. ålder: Totalt, 0-15, 16-64, 65-, (4)