1. Folkmängd i Örebro kommun efter år, födelseland, medborgarskapsland (Sverige/utrikes), enhet och kön

    Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 4367

    1. födelseland/medborgarskapsland: Hela befolkningen, Födda i Sverige, Utrikes födda, Svenska medborgare, Utländska medborgare (5)
    2. år: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2018 (15)
    3. enhet: Antal, Procent, (2)
    4. kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


  2. Folkmängd i Örebro kommun efter år, födelseland (Sverige/utrikes), enhet och ålder

    Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 6724

    1. ålder: 0-5, 6-15, 16-19, 20-24, ..., Alla åldrar (8)
    2. år: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2018 (20)
    3. födelseland: Hela befolkningen, Födda i Sverige, Utrikes födda, (3)
    4. enhet: Antal, Procent, (2)


  3. Folkmängd i Örebro kommun efter svensk eller utländsk bakgrund (de vanligaste ursprungsländerna), enhet, år och kön

    Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 21530

    1. svensk eller utländsk bakgrund: Hela befolkningen, Med svensk bakgrund, Med utländsk bakgrund, Utl bakgrund: Norden, ..., Utl bakgrund: Tyskland (30)
    2. år: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2018 (16)
    3. enhet: Antal, Procent, (2)
    4. kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


  4. Folkmängd Örebro kommun efter svensk och utländsk bakgrund (de vanligaste ursprungsländerna), enhet, år och ålder

    Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 30158

    1. födelseland: Hela befolkningen, Med svensk bakgrund, Med utländsk bakgrund, Utl bakgrund: Norden, ..., Utl bakgrund: Tyskland (28)
    2. år: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2018 (16)
    3. enhet: Antal, Procent, (2)
    4. ålder: 0-5, 6-15, 16-64, 65-, Alla åldrar (5)


  5. Folkmängd i Örebro kommun efter år, kön och ålder (ettårs-klasser)

    Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 33242

    1. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., Alla åldrar (97)
    2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
    3. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2018 (25)


  6. Folkmängd i Örebro kommun efter år, kön och ålder (femårs-klasser)

    Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 17763

    1. ålder: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, ..., Alla åldrar (21)
    2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
    3. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2018 (25)
    4. enhet: antal, % av alla åldrar, (2)


  7. Folkmängd i Örebro kommun efter år, kön och ålder (skolålders- och speciella klasser)

    Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 14129

    1. ålder: 0, 1-5, 6, 7-9, ..., Alla åldrar (15)
    2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
    3. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2018 (25)
    4. enhet: antal, % av alla åldrar, (2)


  8. Antal hushåll 2017-12-31 efter hushållstyp och antal barn i hushållet

    Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 907

    1. Hushållstyp: Totalt, Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Uppgift saknas (5)
    2. Antal barn: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn, Totalt (5)


  9. Folkmängd och medelålder i Örebro kommun efter år och kön

    Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 1769

    1. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
    2. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2018 (25)
    3. enhet: Folkmängd, Medelålder, (2)