1. Folkmängd i Örebro kommun efter år, födelseland, medborgarskapsland (Sverige/utrikes), enhet och kön

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 4759

  1. födelseland/medborgarskapsland: Hela befolkningen, Födda i Sverige, Utrikes födda, Svenska medborgare, Utländska medborgare (5)
  2. år: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020 (17)
  3. enhet: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 2. Folkmängd i Örebro kommun efter år, födelseland (Sverige/utrikes), enhet och ålder

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 6977

  1. ålder: 0-5, 6-15, 16-19, 20-24, ..., Alla åldrar (8)
  2. år: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2019 (21)
  3. födelseland: Hela befolkningen, Födda i Sverige, Utrikes födda, (3)
  4. enhet: Antal, Procent, (2)


 3. Folkmängd i Örebro kommun efter svensk eller utländsk bakgrund (de vanligaste ursprungsländerna), enhet, år och kön

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 23093

  1. svensk eller utländsk bakgrund: Hela befolkningen, Med svensk bakgrund, Med utländsk bakgrund, Utl bakgrund: Norden, ..., Utl bakgrund: Tyskland (30)
  2. år: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2020 (18)
  3. enhet: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 4. Folkmängd Örebro kommun efter svensk och utländsk bakgrund (de vanligaste ursprungsländerna), enhet, år och ålder

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 34121

  1. födelseland: Hela befolkningen, Med svensk bakgrund, Med utländsk bakgrund, Utl bakgrund: Norden, ..., Utl bakgrund: Tyskland (28)
  2. år: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2020 (18)
  3. enhet: Antal, Procent, (2)
  4. ålder: 0-5, 6-15, 16-64, 65-, Alla åldrar (5)


 5. Folkmängd i Örebro kommun efter år, kön och ålder (ettårs-klasser)

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 35847

  1. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., Alla åldrar (97)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2020 (27)


 6. Folkmängd i Örebro kommun efter år, kön och ålder (femårs-klasser)

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 19720

  1. ålder: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, ..., Alla åldrar (21)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2020 (27)
  4. enhet: antal, % av alla åldrar, (2)


 7. Folkmängd i Örebro kommun efter år, kön och ålder (skolålders- och speciella klasser)

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 15548

  1. ålder: 0, 1-5, 6, 7-9, ..., Alla åldrar (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2020 (27)
  4. enhet: antal, % av alla åldrar, (2)


 8. Folkmängd och medelålder i Örebro kommun efter år och kön

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 1922

  1. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  2. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2020 (27)
  3. enhet: Folkmängd, Medelålder, (2)