1. Folkmängd i Örebro kommun efter år, födelseland, medborgarskapsland (Sverige/utrikes), enhet och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 5077 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-04-20

  1. födelseland/medborgarskapsland: Hela befolkningen, Födda i Sverige, Utrikes födda, Svenska medborgare, Utländska medborgare (5)
  2. år: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  3. enhet: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 2. Folkmängd i Örebro kommun efter år, födelseland (Sverige/utrikes), enhet och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 7896 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-04-21

  1. ålder: 0-5, 6-15, 16-19, 20-24, ..., Alla åldrar (8)
  2. år: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2021 (23)
  3. födelseland: Hela befolkningen, Födda i Sverige, Utrikes födda, (3)
  4. enhet: Antal, Procent, (2)


 3. Folkmängd i Örebro kommun efter svensk eller utländsk bakgrund (de vanligaste ursprungsländerna), enhet, år och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 42336 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-05-05

  1. svensk eller utländsk bakgrund: Hela befolkningen, Med svensk bakgrund, Med utländsk bakgrund, Utl bakgrund: Norden, ..., Utl bakgrund: Vietnam (36)
  2. år: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  3. enhet: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 4. Folkmängd Örebro kommun efter svensk och utländsk bakgrund (de vanligaste ursprungsländerna), enhet, år och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 64185 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-05-05

  1. födelseland: Hela befolkningen, Med svensk bakgrund, Med utländsk bakgrund, Utl bakgrund: Norden, ..., Utl bakgrund: Vietnam (35)
  2. år: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  3. enhet: Antal, Procent, (2)
  4. ålder: 0-5, 6-15, 16-64, 65-, Alla åldrar (5)


 5. Folkmängd i Örebro kommun efter år, kön och ålder (ettårs-klasser)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 37150 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-03-04

  1. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., Alla åldrar (97)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2021 (28)


 6. Folkmängd i Örebro kommun efter år, kön och ålder (femårs-klasser)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 21129 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-03-04

  1. ålder: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, ..., Alla åldrar (21)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2021 (28)
  4. enhet: antal, % av alla åldrar, (2)


 7. Folkmängd i Örebro kommun efter år, kön och ålder (skolålders- och speciella klasser)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 16533 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-04-21

  1. ålder: 0, 1-5, 6, 7-9, ..., Alla åldrar (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2021 (28)
  4. enhet: antal, % av alla åldrar, (2)


 8. Folkmängd och medelålder i Örebro kommun efter år och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 1997 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-04-21

  1. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  2. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2021 (28)
  3. enhet: Folkmängd, Medelålder, (2)