1. Folkmängd i Örebro kommun efter år, skolområde, födelseland och bakgrundsland (de vanligaste ursprungsländerna), enhet och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 45119 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-03-01

  1. skolområde: Östernärke, Nordost, Nordväst, Sydost, ..., Örebro kommun (6)
  2. svensk/utländsk bakgrund: Hela befolkningen, Med svensk bakgrund, Med utländsk bakgrund, Svenska medborgare, ..., Utl bakgrund: Asien (14)
  3. år: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  4. enhet: Antal, Procent, (2)
  5. kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 2. Folkmängd i Örebro kommun efter år, skolområde, födelseland/bakgrundsland, ålder och enhet

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 24102 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-03-02

  1. skolområde: Östernärke, Nordost, Nordväst, Sydost, ..., Örebro kommun (6)
  2. födelseland: Hela befolkningen, Med svensk bakgrund, Med utländsk bakgrund, Födda i Sverige, Utrikes födda (5)
  3. år: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2021 (19)
  4. ålder: 0-15, 16-64, 65-, Totalt, (4)
  5. enhet: Antal, Procent, (2)


 3. Folkmängd i Örebro kommun efter år, skolområde, kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 37723 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-03-02

  1. skolområde: Sydost, Nordost, Nordväst, Sydväst, ..., Örebro kommun (6)
  2. ålder: 0, 1-5, 6, 7-9, ..., Summa (16)
  3. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2021 (28)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 4. Folkmängd i Örebro kommun efter år, skolområde, kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 34225 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-03-02

  1. skolområde: Sydost, Nordost, Nordväst, Sydväst, ..., Örebro kommun (6)
  2. enhet: Antal, Procent av alla åldrar, (2)
  3. ålder: 0-5, 6-15, 16-18, 19-24, ..., Summa (7)
  4. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2021 (28)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 5. Folkmängd i Örebro kommun efter år, skolområde kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 62660 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-03-02

  1. skolområde: Sydost, Nordost, Nordväst, Sydväst, ..., Örebro kommun (6)
  2. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., Summa (29)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2021 (28)


 6. Folkmängd och medelålder i Örebro kommun efter skolområde, år och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 6657 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-03-02

  1. skolområde: Östernärke, Nordost, Nordväst, Sydost, ..., Örebro kommun (6)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2021 (28)
  4. enhet: Folkmängd, Medelålder, (2)