1. Folkmängd i Örebro kommun efter år, skolområde, födelseland och bakgrundsland (de vanligaste ursprungsländerna), enhet och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 59761 Ändrad senast: Uppdaterad: 2021-08-27

  1. skolområde: Östernärke, Nordost, Nordväst, Sydost, ..., Örebro kommun (6)
  2. svensk/utländsk bakgrund: Hela befolkningen, Med svensk bakgrund, Med utländsk bakgrund, Svenska medborgare, ..., Utl bakgrund: Asien (14)
  3. år: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2020 (18)
  4. enhet: Antal, Procent, (2)
  5. kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)


 2. Folkmängd i Örebro kommun efter år, skolområde, födelseland/bakgrundsland, ålder och enhet

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 25790 Ändrad senast: Uppdaterad: 2019-05-24

  1. skolområde: Östernärke, Nordost, Nordväst, Sydost, ..., Örebro kommun (6)
  2. födelseland: Hela befolkningen, Med svensk bakgrund, Med utländsk bakgrund, Födda i Sverige, Utrikes födda (5)
  3. år: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2018 (16)
  4. ålder: 0-15, 16-64, 65-, Totalt, (4)
  5. enhet: Antal, Procent, (2)


 3. Folkmängd i Örebro kommun efter år, skolområde, kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 28537 Ändrad senast: Uppdaterad: 2018-06-05

  1. skolområde: Sydost, Nordost, Nordväst, Sydväst, ..., Örebro kommun (6)
  2. ålder: 0, 1-5, 6, 7-9, ..., Summa (16)
  3. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2014 (21)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 4. Folkmängd i Örebro kommun efter år, skolområde, kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 24751 Ändrad senast: Uppdaterad: 2018-06-05

  1. skolområde: Sydost, Nordost, Nordväst, Sydväst, ..., Örebro kommun (6)
  2. enhet: Antal, Procent av alla åldrar, (2)
  3. ålder: 0-5, 6-15, 16-18, 19-24, ..., Summa (7)
  4. år: 2013, 2012, 2011, 2010, ..., 1994 (20)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 5. Folkmängd i Örebro kommun efter år, skolområde kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 45242 Ändrad senast: Uppdaterad: 2018-06-05

  1. skolområde: Sydost, Nordost, Nordväst, Sydväst, ..., Örebro kommun (6)
  2. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., Summa (29)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2013 (20)


 6. Folkmängd och medelålder i Örebro kommun efter skolområde, år och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 6958 Ändrad senast: Uppdaterad: 2019-05-17

  1. skolområde: Östernärke, Nordost, Nordväst, Sydost, ..., Örebro kommun (6)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2018 (25)
  4. enhet: Folkmängd, Medelålder, (2)