1. Folkmängd i Örebro kommun efter socialområde, födelseland, medborgarskapsland, bakgrundsland, enhet, år och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 33878 Ändrad senast: Uppdaterad: 2018-06-05

  1. socialområde: Väster, Öster, Örebro kommun, (3)
  2. svensk/utländsk bakgrund: Hela befolkningen, Med svensk bakgrund, Med utländsk bakgrund, Svenska medborgare, ..., Utländsk bakgrund: Tyskland (32)
  3. enhet: Antal, Procent av hela befolkningen, (2)
  4. år: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2014 (12)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 2. Folkmängd i Örebro kommun efter socialområde, år, kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 16573 Ändrad senast: Uppdaterad: 2018-06-05

  1. socialområde: Väster, Öster, Örebro kommun, (3)
  2. ålder: 0, 1-5, 6, 7-9, ..., Summa (16)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2014 (21)


 3. Folkmängd i Örebro kommun efter socialområde, år, kön, ålder och enhet

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 12572 Ändrad senast: Uppdaterad: 2018-06-05

  1. socialområde: Väster, Öster, Örebro kommun, (3)
  2. ålder: 0-17, 18-24, 25-64, 65-84, ..., Summa (6)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. enhet: Antal, Procent av alla åldrar, (2)
  5. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2014 (21)


 4. Folkmängd efter socialområde, år, ålder och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 26044 Ändrad senast: Uppdaterad: 2018-06-05

  1. socialområde: Väster, Öster, Örebro kommun, (3)
  2. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., Totalt (29)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2014 (21)


 5. Folkmängd och medelålder i Örebro kommun efter socialområde, kön och år

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 4014 Ändrad senast: Uppdaterad: 2019-05-17

  1. socialområde: Väster, Öster, Örebro kommun, (3)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. år: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2018 (25)
  4. enhet: Folkmängd, Medelålder, (2)