Folkmängd i Örebro kommun efter år, födelseland, medborgarskapsland (Sverige/utrikes), enhet och kön

Information Fotnoter


Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

födelseland/medborgarskapsland Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

enhet Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000