Folkmängd i Örebro kommun efter år, kön och ålder (skolålders- och speciella klasser)

Information Fotnoter


Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ålder Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

enhet Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000