1. Flyttningar efter bostadsområde, bakgrund och år

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 78224 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-15

    1. bostadsområde: 011 Östernärke S, 012 Östernärke N, 021 Glanshammar, 031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
    2. bakgrund: Hela befolkningen, Med svensk bakgrund, Med utländsk bakgrund, Födda i Sverige, Utrikes födda (5)
    3. år: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)
    4. flyttningstyp: Folkmängd, Inflyttningar, Utflyttningar, Flyttningsnetto, (4)