1. Flyttningar Örebro kommun efter år, svensk/utländsk bakgrund, födda i Sverige/utomlands, flyttningstyp och region

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 5823

  1. år: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2020 (18)
  2. födelseland: Hela befolkningen, Med svensk bakgrund, Med utländsk bakgrund, Födda i Sverige, Utrikes födda (5)
  3. flyttningstyp: Inflyttningar, Utflyttningar, Flyttningsnetto, (3)
  4. region: Totalt, Andra kommuner, Utlandet, (3)


 2. Flyttningar efter år, kön, ålder och flyttningstyp (inrikes och utrikes flyttningar)

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 18933

  1. ålder: 0-14, 15-19, 20-24, 25-49, ..., Totalt (7)
  2. kön: män, kvinnor, totalt, (3)
  3. år: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2020 (24)
  4. flyttning: inflyttade, utflyttade, invandrade, utvandrade, ..., inrikes flyttnetto (9)


 3. In- och utflyttare Örebro kommun 2014 efter de vanligaste födelseländerna och kön

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 1581

  1. födelselandnamn: Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Eritrea, Finland, ..., Turkiet (10)
  2. händelser: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 4. Riktade inrikes flyttningar till/från Örebro kommun efter flyttningstyp och år

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 19888

  1. kommun: 0114 Upplands-Väsby, 0117 Österåker, 0127 Botkyrka, 0136 Haninge, ..., 2580 Luleå (68)
  2. tid: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  3. flyttningstyp: inflyttade (från), utflyttade (till), flyttnetto, (3)