1. Flyttningar efter skolområde, svensk/utländsk bakgrund, födda i Sverige/utomlands, år och flyttningstyp

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 23179 Ändrad senast: Uppdaterad: 2018-04-19

  1. område: Östernärke, Nordost, Nordväst, Sydost, ..., Örebro kommun (6)
  2. födelseland: Hela befolkningen, Med svensk bakgrund, Med utländsk bakgrund, Födda i Sverige, Utrikes födda (5)
  3. år: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2017 (15)
  4. flyttning: Inflyttningar, Utflyttningar, Flyttningsnetto, (3)
  5. region: Totalt, Egna kommunen, Andra kommuner, Utlandet, (4)