1. Flyttningar efter socialområde, svensk/utländsk bakgrund, födda i Sverige/utomlands, år och flyttningstyp

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 13404

  1. område: Öster, Väster, Örebro kommun, (3)
  2. födelseland: Hela befolkningen, Med svensk bakgrund, Med utländsk bakgrund, Födda i Sverige, Utrikes födda (5)
  3. år: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2017 (15)
  4. flyttningstyp: Inflyttningar, Utflyttningar, Flyttningsnetto, (3)
  5. region: Totalt, Egna kommunen, Andra kommuner, Utlandet, (4)