1. Befolkningsprognos för Örebro kommun (befolkningen första året är faktisk) efter kön och ålder (0-18 år skolstadier)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 114043 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-04-21

  1. område: 011 Östernärke södra, 012 Östernärke norra, 021 Glanshammar, 031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. ålder: 1-5, 6-9, 10-12, 13-15, 16-18 (5)
  3. kön: totalt, flickor, pojkar, (3)
  4. tid: 2021, 2022, 2023, 2024, ..., 2031 (11)


 2. Befolkningsprognos för Örebro kommun (befolkningen första året är faktisk) efter kön och ålder i 5-årsklasser

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 499757 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-04-21

  1. område: 011 Östernärke södra, 012 Östernärke norra, 021 Glanshammar, 031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. kön: totalt, kvinnor, män, (3)
  3. ålder: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, ..., Summa (21)
  4. tid: 2021, 2022, 2023, 2024, ..., 2031 (11)


 3. Befolkningsprognos för Örebro kommun (befolkningen första året är faktisk) efter kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 264465 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-04-21

  1. område: 011 Östernärke södra, 012 Östernärke norra, 021 Glanshammar, 031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. ålder: 0, 1-5, 6-15, 16-18, ..., Summa (11)
  3. kön: totalt, kvinnor, män, (3)
  4. tid: 2021, 2022, 2023, 2024, ..., 2031 (11)