1. Befolkningsprognos för Örebro kommun (befolkningen första året är faktisk) efter kön och ålder (0-18 år skolstadier)

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 37035

  1. område: 011 Östernärke södra, 012 Östernärke norra, 021 Glanshammar, 031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. ålder: 1-3, 4-5, 6-9, 10-12, ..., 16-18 (6)
  3. kön: pojkar, flickor, totalt, (3)
  4. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2027 (11)


 2. Befolkningsprognos för Örebro kommun (befolkningen första året är faktisk) efter kön och ålder i 5-årsklasser

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 119428

  1. område: 011 Östernärke södra, 012 Östernärke norra, 021 Glanshammar, 031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. kön: kvinnor, män, totalt, (3)
  3. ålder: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, ..., Summa (19)
  4. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2027 (11)


 3. Befolkningsprognos för Örebro kommun (befolkningen första året är faktisk) efter kön och ålder

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 73380

  1. område: 011 Östernärke södra, 012 Östernärke norra, 021 Glanshammar, 031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. kön: kvinnor, män, totalt, (3)
  3. ålder: 0, 1-5, 6-15, 16-18, ..., Summa (11)
  4. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2027 (11)