1. Befolkningsprognos för Örebro kommun (befolkningen första året är faktisk) efter kön och ålder (0-18 år, skolstadier)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 4847 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-03-16

  1. ålder: 1-3, 4-5, 6-9, 10-12, ..., 16-18 (6)
  2. kön: totalt, kvinnor, män, (3)
  3. tid: 2022, 2023, 2024, 2025, ..., 2032 (11)


 2. Befolkningsprognos för Örebro kommun (befolkningen första året är faktisk) efter kön och ålder i ettårsklasser

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 40889 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-03-16

  1. ålder: 0, 1, 2, 3, ..., Totalt (97)
  2. kön: totalt, kvinnor, män, (3)
  3. tid: 2022, 2023, 2024, 2025, ..., 2032 (11)


 3. Befolkningsprognos för Örebro kommun (befolkningen första året är faktisk) efter kön och ålder i femårsklasser

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 11578 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-03-16

  1. ålder: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, ..., Totalt (21)
  2. kön: totalt, kvinnor, män, (3)
  3. tid: 2022, 2023, 2024, 2025, ..., 2032 (11)


 4. Befolkningsprognos för Örebro kommun (befolkningen första året är faktisk) efter kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 7180 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-03-16

  1. ålder: 0, 1-5, 6-15, 16-18, ..., Totalt (11)
  2. kön: totalt, kvinnor, män, (3)
  3. tid: 2022, 2023, 2024, 2025, ..., 2032 (11)


 5. Befolkningsprognos för Örebro kommun (befolkningen första året är faktisk) efter kön och ålder i 10-årsklasser

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 7189 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-03-16

  1. ålder: 0-9, 10-19, 20-29, 30-39, ..., Totalt (11)
  2. kön: totalt, kvinnor, män, (3)
  3. tid: 2022, 2023, 2024, 2025, ..., 2032 (11)