1. Befolkningsprognos för Örebro kommun (befolkningen första året är faktisk) efter FÖRSKOLEOMRÅDE och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 6665 Ändrad senast: Uppdaterad: 2019-05-17

  1. område: Asker, Hampetorp, Kilsmo, Nordost 1, ..., Örebro kommun (37)
  2. ålder: 1-3, 4-5, (2)
  3. år: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2028 (11)


 2. Befolkningsprognos för Örebro kommun (befolkningen första året är faktisk) efter ANVISNINGSOMRÅDE och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 21922 Ändrad senast: Uppdaterad: 2019-05-17

  1. område: Glanshammars skola, Olaus Petriskolan, Norrbyskolan, Stureskolan, ..., Örebro kommun (43)
  2. ålder: 1-3, 4-5, 6, 7, ..., 15 (12)
  3. år: 2018, 2019, 2020, 2021, ..., 2028 (11)