1. Befolkningsprognos för Örebro kommun (befolkningen första året är faktisk) efter FÖRSKOLEOMRÅDE och ålder

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 5627

  1. område: Nordost 1, Nordost 2, Nordost 3, Nordost 4, ..., Örebro kommun (34)
  2. ålder: 1-3, 4-5, (2)
  3. år: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)


 2. Befolkningsprognos för Örebro kommun (befolkningen första året är faktisk) efter ANVISNINGSOMRÅDE och ålder

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 16758

  1. område: Glanshammars skola, Olaus Petriskolan, Norrbyskolan, Stureskolan, ..., Örebro kommun (42)
  2. ålder: 1-3, 4-5, 6, 7, ..., 15 (12)
  3. år: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)