1. Befolkningsprognos för Örebro kommun (befolkningen första året är faktisk) efter kön och ålder (0-18 år skolstadier)

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 4720

  1. område: Öster, Väster, Örebro kommun, (3)
  2. ålder: 1-3, 4-5, 6-9, 10-12, ..., 16-18 (6)
  3. kön: pojkar, flickor, totalt, (3)
  4. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)


 2. Befolkningsprognos för Örebro kommun (befolkningen första året är faktisk) efter kön och ålder (5-årsklasser)

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 10388

  1. område: Öster, Väster, Örebro kommun, (3)
  2. ålder: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, ..., Summa (21)
  3. kön: män, kvinnor, totalt, (3)
  4. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)


 3. Befolkningsprognos för Örebro kommun (befolkningen första året är faktisk) efter kön och ålder

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 6785

  1. område: Öster, Väster, Örebro kommun, (3)
  2. ålder: 0, 1-5, 6-15, 16-18, ..., Summa (11)
  3. kön: män, kvinnor, totalt, (3)
  4. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)