1. Antal lägenheter i Örebro kommun efter bostadsområde och hustyp år 2017

    Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 3769

    1. bostadsområde: 011 Östernärke S, 012 Östernärke N, 021 Glanshammar, 031 Lillån, ..., Örebro kommun (49)
    2. Hustyp: Småhus, Flerbostadshus med hyresrätter, Flerbostadshus med bostadsrätter, Övriga hus, Totalt (5)