1. Antal lägenheter (inklusive specialbostäder) efter delområde, hustyp, År och upplåtelseform

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 31225 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-15

  1. delområde: BET011 Östernärke södra, BET012 Östernärke norra, BET021 Glanshammar, BET031 Lillån, ..., Örebro kommun (50)
  2. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Alla hustyper (5)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  4. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, Uppgift saknas, Alla upplåtelseformer (5)


 2. Nybyggnation Antal färdigställda lägenheter efter delområde, hustyp, År och upplåtelseform

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 7177 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-22

  1. delområde: BET011 Östernärke södra, BET012 Östernärke norra, BET021 Glanshammar, BET031 Lillån, ..., Örebro kommun (50)
  2. hustyp: Småhus, Nybyggnad, Flerbostadshus, Nybyggnad, Flerbostadshus, Ombyggnad, (3)
  3. År: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  4. upplåtelseform: Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt, (3)