1. Ekonomiskt bistånd efter år, månad och ålder

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 12149 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-12-12

    1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
    2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
    3. Mätetal: Utbetalat belopp denna månad tkr, Ackumulerat belopp under året t o m denna månad mnkr, Antal hushåll denna månad, Genomsnittligt antal hushåll per månad under året t o m denna månad, (4)
    4. Grupp: Totalt, 18-24 år, (2)