1. Befolkningens förvärvsfrekvens, med bostad i området (nattbefolkning), efter bostadsområde, ålder, år, och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 349165 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-16

  1. bostadsområde: 011 Östernärke S, 012 Östernärke N, 021 Glanshammar, 031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-44 år, 45-64 år, ..., 20-64 år (7)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. år: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  5. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, (2)
  6. enhet: antal, andel %, (2)


 2. Förvärvsarbetande befolkning 20-64 år, med bostad i området (nattbefolkning), efter bostadsområde, utbildningsnivå, år och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 130797 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-17

  1. bostadsområde: 011 Östernärke S, 012 Östernärke N, 021 Glanshammar, 031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial mindre än 3 år, Eftergymnasial minst 3 år, Totalt (5)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. år: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2021 (20)
  5. enhet: Antal förvärvsarbetande, Andel förvärvsarbetande %, (2)