1. Förvärvsfrekvenser för befolkning med bostad i Örebro kommun by ålder, kön and år

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 5391 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-15

  1. ålder: 20-64 år, 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, ..., 16-64 år (9)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. år: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2021 (24)


 2. Befolkningen i Örebro kommun efter år, ålder, sysselsättningsstatus (förvärvsarbetande eller ej) och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 11320 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-15

  1. ålder: 20-64 år, 16- w år, 16-19 år, 20-24 år, ..., 65- w år (7)
  2. sysselsättningsstatus: Total befolkning, Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. år: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2021 (24)


 3. Förvärvsarbetande med bostad respektive arbetsplats i Örebro kommun efter näringgsgren (SNI2007) år och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 8883 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-16

  1. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Totalt (17)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kategori: Med bostad i kommunen, Med arbetsplats i kommunen, (2)
  4. år: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)


 4. Förvärvsarbetande med bostad respektive arbetsplats i Örebro kommun efter näringgsgren(SNI2002) och kön (Uppdateras ej)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 5487 Ändrad senast: Uppdaterad: 2021-03-18

  1. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energiproduktion, vattenförsörjning, avfallshantering, Byggverksamhet, ..., Samtliga näringsgrenar (12)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kategori: Med bostad i området, Med arbetsplats i området, (2)
  4. år: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2007 (10)


 5. Befolkning 20-64 år i Örebro kommun efter år, utbildningsnivå, sysselsättningsstatus (förvärvsarbetande eller ej) och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 7770 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-16

  1. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial mindre än 3 år, Eftergymnasial minst 3 år, ..., Totalt (6)
  2. kön: Båda könen, Män, Kvinnor, Utrikes födda, (4)
  3. år: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2021 (24)
  4. sysselsättningsstatus: Totalt, Därav förvärvsarbetande i %, (2)


 6. Riktad pendling efter kön, kommun och år

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 160099 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-16

  1. bostadsort: 0114 Upplands-Väsby, 0115 Vallentuna, 0117 Österåker, 0120 Värmdö, ..., Totalt inrikespendling (290)
  2. kön: män, kvinnor, Totalt, (3)
  3. pendlingstyp: Inpendling, Utpendling, Summa (in+ut), Pendlingsnetto, (4)
  4. tid: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)


 7. Förvärvsarbetande med bostad respektive arbetsplats i Örebro kommun efter år, sektor och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 9473 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-16

  1. sektor: Offentlig sektor, Statlig förvaltning, Primärkommunal förvaltning, Landsting, ..., Övriga organisationer (10)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kategori: Med bostad i Örebro kommun, Med arbetsplats i Örebro kommun, (2)
  4. år: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2021 (24)