1. Befolkningens förvärvsfrekvens (andel förvärvsarbetande) efter socialområde, ålder, år och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 6905 Ändrad senast: Uppdaterad: 2014-04-30

  1. område: Öster, Väster, Örebro kommun, (3)
  2. ålder: 16- år, 20-64 år, 25-64 år, 16-19 år, ..., 65- år (11)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. år: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2012 (11)


 2. Förvärvsarbetande med bostad respektive arbetsplats i Örebro kommun efter år, område, sektor och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 11645 Ändrad senast: Uppdaterad: 2014-04-30

  1. område: Öster, Väster, Örebro kommun, (3)
  2. sektor: Offentlig sektor, Statlig förvaltning, Primärkommunal förvaltning, Landsting, ..., Övriga organisationer (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. kategori: Med bostad i området, Med arbetsplats i området, (2)
  5. år: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2012 (11)