Tips hur du markerar i en vallista


I varje listbox måste minst ett värde väljas genom en markering. Välj de värden i varje listbox som du vill ta fram. Alla värden väljs genom att bocka för v-symbolen ovanför listboxen. Fler värden väljs genom att hålla in CTRL eller genom att hålla in vänster musknapp. När minst ett val av värden gjorts i varje listbox går du vidare och skapar en tabell. Med hjälp av pilarna ovanför varje listbox kan du ändra sorteringen av variabeln, t ex kanske du vill ändra ordningen på tidsvariabeln från stigande till fallande så att du ser det senaste värdet högst upp.