1. Hushåll upplåtelseform Betjäningsområde by År, Betjäningsområde and Upplåtelseform

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 10770 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-30

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Betjäningsområde: Östernärke södra, Östernärke norra, Glanshammar, Lillån, ..., Total (50)
  3. Upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Okänd (Uppgift saknas), Total (5)


 2. Örebro kommun by År, Hushållsställning and HushållsTyp

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 37492 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-29

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. Hushållsställning: Barn, Ensamstående förälder, Ensamboende, Personer i samboförhållande, ..., Total (8)
  3. HushållsTyp: Ensamstående utan barn, Ensamstående med barn 0-24 år, Ensamstående med barn 25 år eller äldre, Sammanboende utan barn, ..., Total (11)


 3. Antal hushåll och personer per hushåll per Betjäningsområde Örebro kommun by År, Betjäningsområde and Hushållsmarkering

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 9783 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-29

  1. År: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2022 (9)
  2. Betjäningsområde: Östernärke södra, Östernärke norra, Glanshammar, Lillån, ..., Total (50)
  3. Hushållsmarkering: Antal personer, Antal hushåll, Personer per hushåll, (3)