1. Disponibel inkomst för familjer 20-64 år i Örebro kommun efter bostadsområde, familjetyp och inkomstår

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 73063

  1. område: BET011 Östernärke S, BET012 Östernärke N, BET021 Glanshammar, BET031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. familjetyp: Alla, Gift/sambo utan hemmaboende barn, Gift/sambo med minst ett hemmaboende barn under 18 år, Gift/sambo med yngsta hemmaboende barn 18 år eller äldre, ..., Ensamboende (9)
  3. inkomstår: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2014 (10)
  4. mätetal: Antal familjer, Medelbelopp tkr, Medianbelopp tkr, (3)


 2. Sammanräknad förvärvsinkomst för personer 20-64 år i Örebro kommun efter bostadsområde, kön och inkomstår

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 29812

  1. Område: BET011 Östernärke S, BET012 Östernärke N, BET021 Glanshammar, BET031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. Kön: Kvinnor, Män, Båda könen, (3)
  3. Inkomstår: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (11)
  4. Mätetal: Medianbelopp tkr, Medelbelopp tkr, Antal personer, (3)


 3. Inkomster för familjer 20- år i Örebro kommun efter bostadsområde, familjetyp, inkomsttyp och inkomstår

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 1582078

  1. område: BET011 Östernärke S, BET012 Östernärke N, BET021 Glanshammar, BET031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. inkomsttyp: Löneinkomst 4), Inkomst från näringsverksamhet 5), Inkomst av kapital 6), Pensioner 7), ..., Reseavdrag 20) (17)
  3. familjetyp: Alla familjer, Ensamstående kvinnor, Ensamstående kvinnor utan barn, Ensamstående kvinnor med barn, ..., Sammanboende med barn (10)
  4. inkomstår: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2014 (10)
  5. mätetal: Antal familjer, Medelbelopp tkr, Medianbelopp tkr, Index, (4)


 4. Nettoinkomst för personer 20-64 år i Örebro kommun efter bostadsområde, kön och inkomsklasser

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 25799

  1. Område: BET011 Östernärke S, BET012 Östernärke N, BET021 Glanshammar, BET031 Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. Kön: Kvinnor, Män, Båda könen, (3)
  3. Inkomstår: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (5)
  4. Mätetal: Antal personer, Medianbelopp tkr, Andel med inkomst %, Antal personer i inkomstklass 0-119,9 tkr, ..., Antal personer i inkomstklass 360- tkr (7)