1. Disponibel inkomst för hushåll 20-64 år i Örebro kommun efter bostadsområde, hushållstyp och inkomstår 2005-2014 uppdateras ej

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 73163 Ändrad senast: Uppdaterad: 2021-08-13

  1. område: BET011 Östernärke S, BET012 Östernärke N, BET021 Glanshammar, BET031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. hushållstyp: Alla, Gift/sambo utan hemmaboende barn, Gift/sambo med minst ett hemmaboende barn under 18 år, Gift/sambo med yngsta hemmaboende barn 18 år eller äldre, ..., Ensamboende (9)
  3. inkomstår: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2014 (10)
  4. mätetal: Antal hushåll, Medelbelopp tkr, Medianbelopp tkr, (3)


 2. Disponibel inkomst för hushåll 20-64 år i Örebro kommun efter bostadsområde, hushållstyp och inkomstår 2015-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 56208 Ändrad senast: 2023-01-19 Uppdaterad: 2023-03-03

  1. Område: BET011 Östernärke S, BET012 Östernärke N, BET021 Glanshammar, BET031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. Hushållstyp: Alla, Gift/sambo utan hemmaboende barn, Gift/sambo med minst ett hemmaboende barn under 19 år, Gift/sambo med yngsta hemmaboende barn 20-29 år, ..., Ensamboende man (10)
  3. Inkomstår: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  4. Mätetal: Antal hushåll, Medelbelopp tkr, Medianbelopp tkr, (3)


 3. Sammanräknad förvärvsinkomst för personer 20-64 år i Örebro kommun efter bostadsområde, kön och inkomstår

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 45226 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-03-03

  1. Område: BET011 Östernärke S, BET012 Östernärke N, BET021 Glanshammar, BET031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. Kön: Kvinnor, Män, Båda könen, (3)
  3. Inkomstår: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  4. Mätetal: Medianbelopp tkr, Medelbelopp tkr, Antal personer, (3)


 4. Inkomster för familjer 20- år i Örebro kommun efter bostadsområde, familjetyp, inkomsttyp och inkomstår. Uppdateras ej efter 2014. by område, inkomsttyp, familjetyp, inkomstår and mätetal

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 1208698 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-03-03

  1. område: BET011 Östernärke S, BET012 Östernärke N, BET021 Glanshammar, BET031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. inkomsttyp: Löneinkomst 4), Inkomst från näringsverksamhet 5), Inkomst av kapital 6), Pensioner 7), ..., Reseavdrag 20) (17)
  3. familjetyp: Alla familjer, Ensamstående kvinnor, Ensamstående kvinnor utan barn, Ensamstående kvinnor med barn, ..., Sammanboende med barn (10)
  4. inkomstår: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2014 (10)
  5. mätetal: Antal familjer, Medelbelopp tkr, Medianbelopp tkr, Index, (4)


 5. Nettoinkomst för personer 20-64 år i Örebro kommun efter bostadsområde, kön och inkomsklasser

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 42204 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-03-03

  1. Område: BET011 Östernärke S, BET012 Östernärke N, BET021 Glanshammar, BET031 Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. Kön: Kvinnor, Män, Båda könen, (3)
  3. Inkomstår: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  4. Mätetal: Antal personer, Medianbelopp tkr, Andel med inkomst %, Antal personer i inkomstklass 0-119,9 tkr, ..., Antal personer i inkomstklass 360- tkr (7)