1. Sammanräknad förvärvsinkomst personer 20-64 år i Örebro kommun efter Kön, Inkomstår och Mätetal

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 2055

  1. Kön: Kvinnor, Män, Båda könen, (3)
  2. Inkomstår: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (11)
  3. Mätetal: Medianbelopp tkr, Medelbelopp tkr, Antal personer, (3)


 2. Disponibel inkomst för familjer 20-64 år i Örebro kommun efter familjetyp och inkomstår

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 3314

  1. Familjetyp: Alla, Gift/sambo utan hemmaboende barn, Gift/sambo med minst ett hemmaboende barn under 18 år, Gift/sambo med yngsta hemmaboende barn 18 år eller äldre, ..., Ensamboende (9)
  2. Inkomstår: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2014 (10)
  3. Mätetal: Antal familjer, Medelbelopp tkr, Medianbelopp tkr, (3)


 3. Inkomster för familjer 20- år i Örebro kommun efter familjetyp, inkomstslag och inkomstår

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 42172

  1. inkomstslag: Löneinkomst 4), Inkomst från näringsverksamhet 5), Inkomst av kapital 6), Pensioner 7), ..., Reseavdrag 20) (17)
  2. familjetyp: Alla familjer, Ensamstående kvinnor, Ensamstående kvinnor utan barn, Ensamstående kvinnor med barn, ..., Sammanboende med barn (10)
  3. inkomstår: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2014 (10)
  4. mätetal: Antal familjer, Medelbelopp tkr, Medianbelopp tkr, Index, (4)


 4. Nettoinkomst för personer i Örebro kommun efter kön, ålder och inkomstklasser

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 1897

  1. Inkomstår: 2014, (1)
  2. Kön: Kvinnor, Män, Båda könen, (3)
  3. Ålder: 20-w, 65-, 20-64, (3)
  4. Inkomstklass (t kr per år): < 1, 1-39,9, 40-79,9, 80-119,9, ..., 1000-w (16)


 5. Nettoinkomst, medianvärden för personer i Örebro kommun, Örebro län och i riket efter kön och ålder

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 1778

  1. Inkomstår: 2014, (1)
  2. Kön: Kvinnor, Män, Båda könen, (3)
  3. Ålder: 20-w, 65-, 20-64, (3)
  4. Mätetal: Medianinkomst i riket, Medianinkomst i Örebro län, Medianinkomst i Örebro kommun, Antal personer Örebro kommun, Andel personer med inkomst i Örebro kommun, % (5)