1. Sammanräknad förvärvsinkomst personer 20-64 år i Örebro kommun by Kön, Inkomstår and Mätetal

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 2478 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-03-03

  1. Kön: Kvinnor, Män, Båda könen, (3)
  2. Inkomstår: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2021 (18)
  3. Mätetal: Medianbelopp tkr, Medelbelopp tkr, Antal personer, (3)


 2. Disponibel inkomst för hushåll 20-64 år i Örebro kommun efter hushållstyp och inkomstår 2005-2014 uppdateras ej

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 3414 Ändrad senast: Uppdaterad: 2021-08-13

  1. Hushållstyp: Alla, Gift/sambo utan hemmaboende barn, Gift/sambo med minst ett hemmaboende barn under 18 år, Gift/sambo med yngsta hemmaboende barn 18 år eller äldre, ..., Ensamboende (9)
  2. Inkomstår: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2014 (10)
  3. Mätetal: Antal hushåll, Medelbelopp tkr, Medianbelopp tkr, (3)


 3. Disponibel inkomst för hushåll 20-64 år i Örebro kommun efter hushållstyp och inkomstår 2015-

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 2878 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-03-03

  1. Hushållstyp: Alla, Gift/sambo utan hemmaboende barn, Gift/sambo med minst ett hemmaboende barn under 19 år, Gift/sambo med yngsta hemmaboende barn 20-29 år, ..., Ensamboende man (10)
  2. Inkomstår: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  3. Mätetal: Antal hushåll, Medelbelopp tkr, Medianbelopp tkr, (3)


 4. Inkomster för hushåll 20- år i Örebro kommun efter hushållstyp, inkomstslag och inkomstår 2005-2014. Uppdateras ej efter 2014. by inkomstslag, hushållstyp, inkomstår and mätetal

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 38159 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-03-03

  1. inkomstslag: Löneinkomst 4), Inkomst från näringsverksamhet 5), Inkomst av kapital 6), Pensioner 7), ..., Reseavdrag 20) (17)
  2. hushållstyp: Alla hushåll, Ensamstående kvinnor, Ensamstående kvinnor utan barn, Ensamstående kvinnor med barn, ..., Sammanboende med barn (10)
  3. inkomstår: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2014 (10)
  4. mätetal: Antal hushåll, Medelbelopp tkr, Medianbelopp tkr, Index, (4)


 5. Nettoinkomst för personer i Örebro kommun efter kön, ålder och inkomstklasser

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 6836 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-17

  1. Inkomstår: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. Kön: Kvinnor, Män, Båda könen, (3)
  3. Ålder: 20-w, 65-, 20-64, (3)
  4. Inkomstklass (t kr per år): < 1, 1-39,9, 40-79,9, 80-119,9, ..., 1000-w (16)


 6. Nettoinkomst, medianvärden för personer i Örebro kommun, Örebro län och i riket efter kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 3761 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-17

  1. Inkomstår: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2021 (8)
  2. Kön: Kvinnor, Män, Båda könen, (3)
  3. Ålder: 20-w, 65-, 20-64, (3)
  4. Mätetal: Medianinkomst i riket, Medianinkomst i Örebro län, Medianinkomst i Örebro kommun, Antal personer Örebro kommun, Andel personer med inkomst i Örebro kommun, % (5)