1. Disponibel inkomst för familjer 20-64 år i Örebro kommun efter skolområde, familjetyp och inkomstår

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 6988 Ändrad senast: Uppdaterad: 2014-05-05

  1. område: Nordost, Nordväst, Sydost, Sydväst, ..., Örebro kommun (6)
  2. familjetyp: Alla, Gift/sambo utan hemmaboende barn, Gift/sambo med minst ett hemmaboende barn under 18 år, Gift/sambo med yngsta hemmaboende barn 18 år eller äldre, ..., Ensamboende (9)
  3. inkomstår: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2012 (6)
  4. mätetal: Antal familjer, Medelbelopp tkr, Medianbelopp tkr, (3)


 2. Sammanräknad förvärvsinkomst för personer 20-64 år i Örebro kommun efter skolområde, kön och inkomstår

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 3035 Ändrad senast: Uppdaterad: 2014-05-05

  1. område: Nordost, Nordväst, Sydost, Sydväst, ..., Örebro kommun (6)
  2. kön: Kvinnor, Män, Båda könen, (3)
  3. Inkomstår: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2012 (6)
  4. Mätetal: Antal personer, Medelbelopp tkr, Medianbelopp tkr, (3)


 3. Inkomster för familjer 20- år i Örebro kommun efter skolområde, familjetyp, inkomsttyp och inkomstår

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 127894 Ändrad senast: Uppdaterad: 2014-12-12

  1. område: Nordost, Nordväst, Sydost, Sydväst, ..., Örebro kommun (6)
  2. inkomsttyp: Löneinkomst 4), Inkomst från näringsverksamhet 5), Inkomst av kapital 6), Pensioner 7), ..., Reseavdrag 20) (17)
  3. familjetyp: Alla familjer, Ensamstående kvinnor, Ensamstående kvinnor utan barn, Ensamstående kvinnor med barn, ..., Sammanboende med barn (10)
  4. inkomstår: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2012 (6)
  5. mätetal: Antal familjer, Medelbelopp tkr, Medianbelopp tkr, Index, (4)