1. Disponibel inkomst för familjer 20-64 år i Örebro kommun efter socialområde, familjetyp och inkomstår

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 6947 Ändrad senast: Uppdaterad: 2021-08-27

  1. socialområde: Väster, Öster, Örebro kommun, (3)
  2. familjetyp: Alla, Gift/sambo utan hemmaboende barn, Gift/sambo med minst ett hemmaboende barn under 18 år, Gift/sambo med yngsta hemmaboende barn 18 år eller äldre, ..., Ensamboende (9)
  3. Inkomstår: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2014 (10)
  4. Mätetal: Antal familjer, Medelbelopp tkr, Medianbelopp tkr, (3)


 2. Sammanräknad förvärvsinkomst för personer 20-64 år i Örebro kommun efter område, kön och inkomstår

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 3886 Ändrad senast: Uppdaterad: 2021-08-27

  1. socialområde: Väster, Öster, Örebro kommun, (3)
  2. kön: Kvinnor, Män, Båda könen, (3)
  3. Inkomstår: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  4. Mätetal: Antal personer, Medelbelopp tkr, Medianbelopp tkr, (3)


 3. Inkomster familjer 20- år i Örebro kommun efter socialområde, inkomsttyp, familjetyp och inkomstår

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 88848 Ändrad senast: Uppdaterad: 2014-12-12

  1. socialområde: Väster, Öster, Örebro kommun, (3)
  2. inkomsttyp: Löneinkomst 4), Inkomst från näringsverksamhet 5), Inkomst av kapital 6), Pensioner 7), ..., Reseavdrag 20) (17)
  3. familjetyp: Alla familjer, Ensamstående kvinnor, Ensamstående kvinnor utan barn, Ensamstående kvinnor med barn, ..., Sammanboende med barn (10)
  4. inkomstår: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2012 (8)
  5. mätetal: Antal familjer, Medelbelopp tkr, Medianbelopp tkr, Index, (4)