1. Befintliga medianlöner exkl. löneväxling för vissa personalbenämningar tillsvidareanställda i Örebro kommun 2015

    Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 9285

    1. Benämning: Administr assi, Adm samordnare, Administratör, Aktivitetsvärd, ..., Vårdbiträde (92)
    2. Kön: Kvinnor, Män, Båda könen, (3)
    3. Mått: Antal, 10:e percentilen, Median, 90:e percentilen, (4)