1. Arbetslösa (inskrivna hos arbetsförmedlingen) efter månad, år, ålder, kön och sökandekategori

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 128125

  1. År: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2018 (23)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. Ålder: 16-64 år, 18-24 år, (2)
  4. Befgrupp: Hela befolkningen, Utrikes födda, (2)
  5. Arbetssökandekategori: Öppet arbetslösa, I program med aktivitetsstöd, Totalt inskrivna arbetslösa, (3)
  6. Enhet: antal, % av befolkningen, % av den registerbaserade arbetskraften, (3)
  7. Kön: Totalt, Kvinnor, Män, (3)


 2. Ekonomiskt bistånd efter år, månad och ålder

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 8822

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. Mätetal: Utbetalat belopp denna månad tkr, Ackumulerat belopp under året t o m denna månad mnkr, Antal hushåll denna månad, Genomsnittligt antal hushåll per månad under året t o m denna månad, (4)
  4. Grupp: Totalt, 18-24 år, (2)