1. Ohälsostatistik efter bostadsområde, ålder, kön, år och ohälsomått

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 246056 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-07-18

  1. bostadsområde: BET011 Östernärke södra, BET012 Östernärke norra, BET021 Glanshammar, BET031 Lillån, ..., Örebro kommun (49)
  2. ålder: 16-24 år, 25-44 år, 45-54 år, 55-59 år, ..., 16-64 år (6)
  3. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. ohälsomått: Ohälsotal, Sjukpenningtal, Folkmängd, (3)