1. Ohälsostatistik i Örebro kommun efter år, ålder, kön och ohälsomått

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 12160 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-07-18

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., 16-64 år (11)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ohälsomått: Ohälsotal, Sjukpenningtal, Antal personer, (3)


 2. Ohälsotalet i åldersgruppen 16-64 år i Örebro kommun efter födelseland, år och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 3281 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-05-27

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. födelseland/medborgarskapsland: Födda i Sverige, Utrikesfödda, Hela befolkningen, (3)
  4. enhet: Ohälsotal, Antal personer, (2)


 3. Ohälsotal i Örebro kommun 2013 efter ålder, kön och sektortillhörighet

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 4087 Ändrad senast: Uppdaterad: 2014-05-27

  1. ålder: 16-24 år, 25-44 år, 45-54 år, 55-59 år, ..., 16-64 år (6)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. sektor: Offentlig sektor, Statliga myndigheter, Landsting, Kommunala myndigheter, ..., Hela befolkningen (10)
  4. enhet: Antal personer, Ohälsotal, (2)


 4. Ohälsotal 2013 i åldersgruppen 25-64 år i Örebro kommun efter utbildningsnivå och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 5977 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-05-30

  1. år: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning högst 2-årig, Gymnasial utbildning 3 år, Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, ..., Totalt (6)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. enhet: Ohälsotal, Antal personer, (2)