1. Funktionsnedsättning Barn och ungdom

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 916 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-11-11

  1. Verksamhet: Korttidsvistelse hos Kontaktfamilj/stödfamilj (per dygn), Korttidstillsyn/Ungdomsfritids (per dag), Boende för barn med särskild service, Gruppbostad (per dygn), (3)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)


 2. Funktionsnedsättning Oavsett ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 1359 Ändrad senast: 2016-05-17 Uppdaterad: 2022-11-11

  1. Verksamhet: Kontaktperson (per dag), Ledsagarservice (per timme), Avlösarservice (per timme), Korttidsvistelse (per dygn), ..., Boende för psykiskt funktionsnedsatta, Servicebostad (per dygn) (6)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)


 3. Funktionsnedsättning Vuxna

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 1488 Ändrad senast: 2016-05-17 Uppdaterad: 2022-11-11

  1. Verksamhet: Daglig verksamhet (per dag), Bostad för vuxna med särskild service, Gruppbostad (per dygn), Bostad för vuxna med särskild service, Servicebostad (per dygn), Hälso- och sjukvård vid Boende enligt LSS (per dygn), Daglig sysselsättning, Socialpsykiatrin (per dag) (5)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)