1. Individ- och familjeomsorg Barn och ungdom

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 2005

  1. Verksamhet: Förhandsbedömning (per aktualisering), Utredning (per utredning), Utredning av kontaktperson/-familj (per utredning), Utredning av familjehem (per utredning), ..., Verksamhet för barn och anhöriga med missbruksproblematik (per person per år) (11)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, (5)


 2. Individ- och familjeomsorg Vuxna

  Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 2405

  1. Verksamhet: Förhandsbedömning (per aktualisering), Utredning (per utredning), Familjehem (per dygn), HVB-/SiS-placering (per dygn), ..., Centrum för våld i nära relationer (per person per år) (10)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, (5)