1. Grundskola

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 2264 Ändrad senast: 2016-05-17 Uppdaterad: 2022-11-11

  1. Verksamhet: Förskoleklass, Grundskolan, Grundsärskolan, (3)
  2. Kostnadspost: Totala årskostnader, -därav Lokaler och inventarier, -därav Personal, -därav Undervisning, ..., -därav Övrigt (8)
  3. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)


 2. Gymnasie och Vuxenutbildning

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 4027 Ändrad senast: 2016-05-17 Uppdaterad: 2022-11-11

  1. Verksamhet: Gymnasieskolan, Gymnasieskolan - Introduktionsprogram, Gymnasiesärskolan, Komvux - Grundläggande, ..., SFI (7)
  2. Kostnadspost: Totala årskostnader, -därav Lokaler och inventarier, -därav Undervisning, -därav Skolmåltider, ..., -därav Övrigt (7)
  3. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)