1. Vård och omsorg Ordinärt boende

    Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 2070

    1. Verksamhet: Kontaktperson (per dag), Lunchlådor (per lunch), Dagverksamhet (per dag), Boendestöd, hemtjänst (per timme), ..., Utskrivningsklara (per dygn) (12)
    2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, (5)


  2. Vård och omsorg Särskilt boende

    Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 885

    1. Verksamhet: Äldreboende (per dygn), Hälso- och sjukvård, Äldreboende (per dygn), Socialt hyreskontrakt (per dygn), (3)
    2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, (5)