1. Vård och omsorg Ordinärt boende

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 2355 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-11-11

  1. Verksamhet: Kontaktperson (per dag), Lunchlådor (per lunch), Dagverksamhet (per dag), Boendestöd, hemtjänst (per timme), ..., Utskrivningsklara (per dygn) (12)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)


 2. Vård och omsorg Särskilt boende

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 982 Ändrad senast: Uppdaterad: 2022-11-11

  1. Verksamhet: Äldreboende (per dygn), Hälso- och sjukvård, Äldreboende (per dygn), Socialt hyreskontrakt (per dygn), (3)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)