1. Vård och omsorg Ordinärt boende

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 2070 Ändrad senast: Uppdaterad: 2016-06-09

  1. Verksamhet: Kontaktperson (per dag), Lunchlådor (per lunch), Dagverksamhet (per dag), Boendestöd, hemtjänst (per timme), ..., Utskrivningsklara (per dygn) (12)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, (5)


 2. Vård och omsorg Särskilt boende

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 885 Ändrad senast: Uppdaterad: 2016-06-09

  1. Verksamhet: Äldreboende (per dygn), Hälso- och sjukvård, Äldreboende (per dygn), Socialt hyreskontrakt (per dygn), (3)
  2. År: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, (5)