1. Befolkningen 25-64 år i Örebro kommun efter bostadsområde, utbildningsnivå, år och kön

    Välj variabler: Visa tabell: Storlek: 89847

    1. område: 011 Östernärke södra, 012 Östernärke norra, 021 Glanshammar, 031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
    2. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning högst 9-årig, Gymnasial utbildning högst 2-årig, Gymnasial utbildning 3 år, Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, ..., Uppgift om utbildning saknas (6)
    3. kön: män, kvinnor, båda könen, (3)
    4. tid: 2003-12-31, 2004-12-31, 2005-12-31, 2006-12-31, ..., 2017-12-31 (15)