1. Befolkningen 25-64 år i Örebro kommun efter bostadsområde, utbildningsnivå, år och kön

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell: Storlek: 84673 Ändrad senast: Uppdaterad: 2023-05-17

    1. Område: 011 Östernärke södra, 012 Östernärke norra, 021 Glanshammar, 031 Axberg Lillån, ..., Örebro kommun (49)
    2. Utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning högst 9-årig, Gymnasial utbildning högst 2-årig, Gymnasial utbildning 3 år, Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år, ..., Uppgift om utbildning saknas (6)
    3. Kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
    4. Tid: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2022 (20)